Info

Her finder du priser for Ejby Vandværk.

Årets aconto betales i 4 rater, hvor den 1. i februar, april, juli og november er betalingsmåneden.

Målerne fjernaflæses ultimo december via elmåleren i byområdet, og med selvaflæsning i landområdet. Har du betalt for meget eller for lidt, indregnes beløbet i den første aconto, der forfalder den 1. februar.

Årsopgørelsen udsendes som "medsend bilag" via Nets.