Årsaflæsning af vandmåleren

28. december 2022

Vi fjernaflæser alle vandmålere  i hele forsyningsområdet med aflæsningen den 31. december.

Målere som vi ikke har kontakt med via fjernaflæsning, aflæses i uge 51.

Ejby Vandværk ønsker alle kunder et godt nytår.