Årsaflæsning

4. december 2020

Vi aflæser alle vandmålere i hele forsyningsområdet under Ejby Vandværk.

Målere opsat i Industri og landområdet aflæses af os i uge 52.

Øvrige målere fjernaflæses, og der bruger vi aflæsningen fra den 31/12 2020.

Se annonce fra Melfar posten