Aftale om direkte afregning med lejere i parcelhuse

Ønsker du vandværket afregner direkte med lejere, kan du ved at udfylde nedenstående blanket og returnere den til post@middelfartfjernvarme.dk

Det er ejerens ansvar at orientere vandværket om flytning.