Generalforsamling

27. januar 2020

Generalforsamling i Ejby Vandværk

Afholdes den 24. februar 2020 kl. 19.00 i Ejby Hallen.

Dagsorden i henhold til vedtægter.