Nyheder

Ny formand

Onsdag den 21. februar blev der afholdt generalforsamling i Ejby Vandværk. Formand Hans Peder Pedersen takkede af som formand efter 35 ar i best...

Generalforsamling i Ejby Vandværk

Sæt x i kalenderen, vi afholder den arlige generalforsamling den 21. februar 2024 kl. 19.00 i Ejby hallen. Annoncen kan findes HER  

Årsaflæsning 2023

Vi fjernaflæser alle vandmalere  i hele forsyningsomradet med aflæsningen den 31. december. Malere som vi ikke har kontakt med via fjernaflæsnin...

Tak for besøget til indvielsen

Sa skete det !  Det nye vandværk pa Anlægsvej er sat i drift, og det blev fejret den 24. august. Formand Hans Peder Pedersen bød velkommen til...

Nyt vandværk

Der er blevet skrevet historie i Ejby Vandværk. Den gamle vandværk pa Stjernevænget blev lukket ned torsdag den 22. juni, og det vil sige, at vi...

Spar på vandet

Der er tørke i Danmark, og vi kan se, at der bruges ekstra meget vand for tiden. Vi henstiller til, at man ikke vander have og forsøger at nedsæ...

Der er ikke PFAS i drikkevandet fra Ejby Vandværk

Der er ikke PFAS i drikkevandet fra Ejby Vandværk I den sidste tid har der været et stort fokus pa sakaldt PFAS i drikkevandet i Danmark med man...

Årsaflæsning af vandmåleren

Vi fjernaflæser alle vandmalere  i hele forsyningsomradet med aflæsningen den 31. december. Malere som vi ikke har kontakt med via fjernaflæsnin...

Rejsegilde på Anlægsvej 25

Byggeriet af det nye vandværk i Ejby ga efter planen. Torsdag den 16. juni var leverandører, samarbejdspartnere og naboer indbudt til rejsegilde...
//