Nyheder

Vandingsforbud

Vandingsforbud - brug vand med omtanke !  Vandingsforbud gælder hele sommeren. Formålet er at reservere vandressourcerne til det vigtige formål, nemli…

Vandværkets generalforsamling er udsat

Vandværkets generalforsamling er udsat  Grundet Covid 19 restriktionerne er generalforsamlingen udsat indtil videre.

Årsaflæsning

Vi aflæser alle vandmålere i hele forsyningsområdet under Ejby Vandværk. Målere opsat i Industri og landområdet aflæses af os i uge 52. Øvrige målere…