Nyheder

Rejsegilde på Anlægsvej 25

Byggeriet af det nye vandværk i Ejby gå efter planen. Torsdag den 16. juni var leverandører, samarbejdspartnere og naboer indbudt til rejsegilde.    

Nyt vandværk på Anlægsvej 25

Nu går byggeriet af nyt vandværk snart i gang på Anlægsvej 25, Ejby Læse mere her

Vandingsforbud

Vandingsforbud - brug vand med omtanke !  Vandingsforbud gælder hele sommeren. Formålet er at reservere vandressourcerne til det vigtige formål, nemli…

Vandværkets generalforsamling er udsat

Vandværkets generalforsamling er udsat  Grundet Covid 19 restriktionerne er generalforsamlingen udsat indtil videre.

Årsaflæsning

Vi aflæser alle vandmålere i hele forsyningsområdet under Ejby Vandværk. Målere opsat i Industri og landområdet aflæses af os i uge 52. Øvrige målere…