Betjening af vandmåler

Nedenfor er der mulighed for, at se en brugervejledning af, hvordan du aflæser din vandmåler, hvis du har monteret Kamstrup Multical 21.

 Kamstrup Multical21

Vi har udskiftet vandmålere i hele Ejby By til fjernaflæste målere. På sigt kan disse målere fjernaflæses via elmåleren af værket.

Bestyrelsen har ikke taget stilling til, hvornår de målere i landområdet som ikke kan fjernaflæses evt. skal skiftes.

//