Om os

Ejby Vandværk blev stiftet den 19. juli. 1929.

Selskabet er et Andelsselskab, hvor grundejerne er medlemmer.

Ejby Vandværk har indgået en pasningsaftale med Ejby Fjernvarme, vedr. drift og administration.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Ejby Vandværk har 3 boringer og 1 vandværk.

//