Installatør

Ved tilslutning til vandnettet skal installatøren og forbrugeren udfylde og aflevere forskellige blanketter.

Forbrugeren

For at blive tilsluttet vandværket skal man henvende sig til Ejby Vandværk på post@middelfartfjernvarme eller på 64410342 herefter sender vi en faktura som også gælder som tilmelding/aftalegrundlag.

Som forbruger er man omfattet af alle vore bestemmelser. Disse findes på hjemmesiden.

Installatøren

Når fakturaen er betalt betragter vi dette som aftalegrundlag og derefter skal installatøren indsende en tilmeldingsblanket

Når installationen er færdig og klar til ibrugtagning skal installatøren færdigmelde arbejdet til Ejby Vandværk på en færdigmeldingsblanket

 

//