Samarbejde mellem Ejby Vandværk og Middelfart Fjernvarme.

19. december 2018

Samarbejde mellem Ejby Vandværk og Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Ejby Vandværk og Middelfart Fjernvarme indgår den 1. januar 2019 et administrativt og driftsmæssig samarbejde.

Bestyrelsen for de to selskaber har besluttet at indgå et samarbejde omkring drift og administration. Det betyder at Middelfart Fjernvarme overtager den daglige tekniske og administrative drift af Ejby Vandværk. Samtidig etableres en fælles vagtordning.

Det overordnede formål med et samarbejde er effektivisering af selskabernes samlede drift samt optimal udnyttelse af de synergier der opnås ved samarbejde.

Ejby Vandværk og Middelfart Fjernvarme vil stadig fungere som selvstændige selskaber, samt have hver sin selvstændige bestyrelse.

Bestyrelserne ser frem til et godt og udviklende samarbejde, til fordel for begge værker.