Installatør

Ved tilslutning til vandnettet skal installatøren og forbrugeren udfylde og aflevere forskellige blanketter.

Forbrugeren

For at blive tilsluttet vandværket skal man henvende sig til Ejby Vandværk, som herefter vil lave en forbrugeraftale på tilslutningen.

Vi skal have forbrugeraftalen tilbage i underskrevet stand, før tilmeldingen er gyldig.

Som forbruger er man omfattet af alle vore bestemmelser. Disse findes på hjemmesiden.

Installatøren

Når forbrugeraftalen er udfyldt skal installatøren indsende en tilmeldingsblanket. Hent skema for tilmelding.

Når installationen er færdig og klar til ibrugtagning skal installatøren færdigmelde arbejdet til Ejby Vandværk på en færdigmeldingsblanket. Hent skema for færdigmelding.