Info

Her finder du priser for Ejby Vandværk.

Årets aconto betales i 4 rater, hvor den 1. i februar, april, juli og oktober er betalingsmåneden.

Målerne fjernaflæses som udgangspunkt dagligt via elmåleren i byområdet. Aflæsningen fra natten til den 1. januar bruges som årsaflæsning. 

I landområdet aflæser personalet i løbet af uge 52/1.

Har du betalt for meget eller for lidt, indregnes beløbet i den første aconto, der forfalder den 1. februar.

Årsopgørelsen udsendes som "medsend bilag" via Nets.

//